Tylko do 31 grudnia 2020: Specjalna zniżka dla subskrybentów naszego newslettera!
Tylko do 31 grudnia 2020: Specjalna zniżka dla subskrybentów naszego newslettera!
wózek sklepowy 0

odcisk

Redaktor:

Abtshof Magdeburg GmbH
Brauereistrasse 2
D-39104 Magdeburg
Niemcy
Telefon: +49 (0) 3 91 - 4 05 15 - 0
Faks: +49 (0) 3 91 - 4 05 15 - 15
email: info (at) abtshof.de
Internet:             www.abtshof.de
Nr HRB: 100543, Stendal District Court
Numer identyfikacyjny VAT: DE 139232610
 
Dyrektor zarządzający: Gideon Nissenbaum,
                             Gerhard Mette,
                             Frank Kwapuliński

Do Internetowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów czy to tu: 

KLIKNIJ TUTAJ 

 

Odpowiedzialny za treść redakcyjną zgodnie z ustawą o telemediach: Frank Kwapuliński


1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są generalnie wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco zaniedbał obecny.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.


zostały 2

Firma „Abtshof Magdeburg GmbH” nie odpowiada za zawartość stron internetowych, do których można przejść przez łącze, a które nie zostały utworzone przez firmę „Abtshof Magdeburg GmbH”. Jako dostawca treści odpowiada za „własne treści”, które udostępnia do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Linki zewnętrzne odnoszące się do treści dostarczanych przez innych dostawców należy odróżniać od tych własnych treści. Poprzez łącze zewnętrzne firma „Abtshof Magdeburg GmbH” udostępnia do użytku „treści zewnętrzne”. Jest odpowiedzialny za te treści osób trzecich tylko wtedy, gdy ma o nich pozytywną wiedzę (tj. Również o treściach nielegalnych lub przestępczych) i jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić ich wykorzystanie.
Linki zewnętrzne i powiązane odsyłacze są zawsze „żywymi” (dynamicznymi) odnośnikami. Firma „Automobil- und Fahrzeugservice” sprawdzała treści osób trzecich, gdy były one po raz pierwszy połączone, aby sprawdzić, czy spowodowałoby to ewentualną odpowiedzialność cywilną lub karną. Zgodnie z prawem nie jest zobowiązany do ciągłego sprawdzania treści, do których odwołuje się w swojej ofercie, pod kątem zmian, które mogą rodzić nową odpowiedzialność. Tylko wtedy, gdy stwierdzi lub zostanie poinformowany przez osoby trzecie, że konkretna oferta, do której udostępnił link zewnętrzny, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usunie odniesienie do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione. .

3. Prawa autorskie

Wszystkie teksty i obrazy podlegają prawom autorskim i innym przepisom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Nie można ich kopiować, zmieniać ani wykorzystywać do celów prywatnych, komercyjnych lub dystrybucyjnych. W wyjątkowych przypadkach można ich używać tylko za naszą pisemną zgodą.


4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.


5. Oświadczenie o ochronie danych:

Możesz znaleźć naszą politykę prywatności w punkcie menu „ochrona danych”.